Улаанбаатар хотын төсөв

Орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй мэдээлэл (загвар сайт)

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд нийслэлд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by ИТХ on June 12, 2012

д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг (сая төг)

2012 онд санхүүжих (сая төг)

XII МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САИД

7,527.0

2,117.0

XII.3.1.7 Улаанбаатар хотын холбооны сувагчлалын шинэчлэл, худаг сувагчлалын цагирган сүлжээ байгуулах

2012- 2014

6,535.0

1,125.0

XI 1.3.1.20 Олон сувгийн телевизийн үйлчилгээ хүргэх төсөл / Улаанбаатар, Налайх, Баянзүрх дүүрэг/

2012

692.0

692.0

XII.3.1.28 Олон сувгийн телевизийн үйлчилгээг хүргэх /Улаанбаатар, Баян гол/

2012

300.0

300.0

XIII МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САИД

200.0

200.0

XIII.6.1 Хэрэглэгчийн боловсролын те в байгуулах /Улаанбаатар, 4 дүүрэг /

2012

200.0

200.0

XIV МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САИД

3,438.0

2,907.6

XIV. 1.1.3 Хүүхдийн тел ее газрын дэргэдэх Хүүхдийн хегжлийн тевийн барилга /Улаанбаатар/

2011- 2012

1,100.0

794.6

XIV. 1.1.5 Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” тевийн дулааны станцын ергетгел /Улаанбаатар/

2012- 2013

900.0

675.0

XIV.1.1.16 Хүүхдийн тоглоомын мини парк байгуулах /Улаанбаатар, Баянзүрх/

2012

108.0

108.0

XIV. 1.1.17 “Нийслэлийн хоймор хегжил сан” /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

1,000.0

1,000.0

XIV.1.1.18 Хегжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан нехен сэргээлт, сургалтын тев /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2012

130.0

130.0

XIV. 1.1.21 Цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2012

200.0

200.0

XV ЗАСГИИН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

8,646.0

8,646.0

XV.1.13 Хорооны цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8-р хороо/

2012

480.0

480.0

XV. 1.20 “Монгол гэр” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2012

276.0

276.0

XV. 1.42 “Налайх-хөгжил” хөтөлбөр /Улаанбаатар, Налайх/

2012

200.0

200.0

XV. 1.43 I хорооны 4,5,6 дугаар байрнуудын зүүн талын талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2012

200.0

200.0

XV. 1.44 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоог компьютер, техникээр хангах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2012

10.0

10.0

XV. 1.45 “Хөгжил хөтөлбөр” төсөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2012

1,000.0

1,000.0

XV. 1.46 Нийслэлийн бүтээн байгуулалт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2012

2,000.0

2,000.0

XV. 1.47 “Хан-Уул хөгжил” хөтөлбөр /Улаанбаатар, Хан-Уул, Багануур, Багахангай дүүрэг/

2012

1,000.0

1,000.0

XV. 1.48 I хорооны 18, 19, 36, 37, 38 дугаар байрны дунд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

150.0

150.0

XV. 1.49 II хорооны 26, 27 дугаар байрны дунд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

80.0

80.0

XV. 1.50 III хорооны 15,16 дугаар байрны дунд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

65.0

65.0

XV. 1.51 1Ухорооны 17, 20, 21 дугаар байрны дунд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

75.0

75.0

XV. 1.52 V хорооны 18, 22 дугаар байрны дунд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

60.0

60.0

XV. 1.53 VI хорооны 44, 23 дугаар байрны дунд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

100.0

100.0

XV. 1.54 “Сонгинохайрхан хөгжил хөтөлбөр” /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2012

1,100.0

1,100.0

XV. 1.55 “Сонгинохайрхан хөгжил” хөтөлбөр-Бүтээн байгуулалт, нийгмийн халамж. /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2012

1,000.0

1,000.0

XV. 1.56 Дүүргийн тохижилт, үйлчилгээ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2012

100.0

100.0

XV. 1.71 Засаг даргын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо/

2012

245.0

245.0

XV. 1.72 “Чингэлтэй хөгжил сан” хөтөлбөр /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

2012

285.0

285.0

XV. 1.86 VI хорооны 31 дүгээр байрны өмнөх талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

70.0

70.0

XV. 1.87 X хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

25.0

25.0

XV. 1.88 XI хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

25.0

25.0

XV. 1.89 XIII хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

25.0

25.0

XV. 1.90 XV хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

25.0

25.0

XV. 1.91 XVI хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

25.0

25.0

XV. 1.92 XVIII хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2012

25.0

25.0

Read the rest of this entry »

Posted in Төсвийн худалдан авалт (тендер)-ын төлөвлөгөө | Leave a Comment »

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by ИТХ on June 12, 2012

д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2012 онд санхүүжих

Агаарын бохирдлыг бууруулах, хот байгуулалт, дэд бүтцийн чиглэлээр

1 Шинээр баригдах, шинэчлэх авто зам, инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах

2012

2,058.6

2,058.6

2 Нийслэлд шинээр баригдах орон сууцны хорооллын айл өрхийн нүүлгэн шилжүүлэлт, газар чөлөөлөх зардал

2012

10,000.0

10,000.0

3 Хямд өртөгтэй орон сууцны барилга /СБД 7-р хороолол/ /96 айл *3ш/

2012- 2013

15,000.0

10,000.0

4 Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын системийн 14.7 км барилга байгууламж /БЗД 13,14,19,20-р хороо/

гон­гов

8,457.0

4,487.7

5 Хөрсний болон саарал усыг эргүүлэн ашиглах /ахуйн үйлчилгээний төв, орон сууц, услалтын системд/

2012

3,000.0

3,000.0

6 “Улаанбаатар хотыг хаягжуулах” төсөл

2011-2012

1,250.0

932.0

7 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх, паспортжуулах

2012

500.0

500.0

8 Гэр хороололд инженерийн шугам сүлжээ барих

2012

3,000.0

3,000.0

9 Нийслэл хотын алслагдсан хороодод телевизийн гаралтыг сайжруулах тоон дахин дамжуулах станц байгуулах

2012

1,000.0

1,000.0

10 “Цахилгаан тээвэр” НӨҮГ-ын контор, үйлдвэрийн барилгуудын дээврийн засвар, будгийн камерийн засвар

2012

200.0

200.0

11 “Автобус-3” НӨҮГ-ын хашаан доторхи зам талбайн засвар, тохижилт

2012

294.0

294.0

12 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-ын контор, агуулахын барилга, машин техник, тоног төхөөрөмж

2012

258.0

258.0

  Дүн

45,017.6

35,730.3

Хот тохижилтын чиглэлээр

1 Хот тохижилтын авто машины парк шинэчлэлт /163ш/

гон­гов

14,670.0

7,335.0

2 Дүүргийн бүтээн байгуулалт, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн талбай

2012

14,000.0

14,000.0

3 “Алсын дүүрэг-Жишиг дүүрэг” хөтөлбөр /БХД/

2012

500.0

500.0

4 Нийтийн бие засах газар /10ш/

2012

1,300.0

1,300.0

5 Хот тохижилтын газрын Автобаазын барилгын засвар

2011- 2012

1,000.0

500.0

6 Золбин нохой, муурын сэг зэмийг устгах барилга, шатаах зуух суурилуулах

2012

500.0

500.0

  Дүн

31,970.0

24,135.0

Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр

1 Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилга /СБД 7-р хороо/

2011- 2012

5,938.0

2,098.0

2 Хан-Уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилга /ХУД/

2011- 2012

5,046.8

3,046.8

3 Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолборын барилга /24ш/

2011- 2012

8,790.5

6,375.5

4 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өгөгдлийн сангуудыг байрлуулах стандартын сервер байгуулах

2012

300.0

300.0

5 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын явуулын түргэвчилсэн лаборатори

2012

170.0

170.0

  Дүн

20,245.3

11,990.3

Нийгмийн салбарт

1 Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2012

1,000.0

1,000.0

2 Жанжин клубын барилгыг шинээр барих /БЗД 12-р хороо/

2012

5,800.0

5,800.0

3 Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний барилгын засвар

2012

276.6

276.6

4 Улаанбаатар чуулгын театрын үзэгчдийн сандал, зориулалтын хулдаас, агаарын дулаан хөшиг, техник хэрэгсэл, хегжмийн зэмсэг, бусад хэрэглэл

2012

410.0

410.0

5 Дүүргүүдийн усан спорт сургалтын тевийн барилга /СХД, БНД,БГД,ХУД, БЗД/

2011- 2012

9,007.3

4,507.3

6 Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын хөл бөмбөгийн ордон /БЗД 4-р хороо/

2012- 2013

26,500.0

10,000.0

7 Багш бүрт компьютер хөтөлбөр

2012

1,000.0

1,000.0

8 Нийслэлд шаардлагатай нарийн мэргэжлээр боловсон хүчнийг өндөр хөгжилтэй орнуудад хотын захиалгаар богино, дунд хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сургах

2012

200.0

200.0

9 Төрийн албан хаагчид, ахмад настнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх

2012

1,000.0

1,000.0

10 Улаанбаатар хотын Агропарк байгуулах төсөл /СХД/

гон­гов

960.5

660.5

11 Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн Залуучуудын мэргэжлийн сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж, тавилга

2012

200.0

200.0

12 Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” төвийн ордны гадна, дотно тохижилт, техник хэрэгсэл, тавилга

2012

120.0

120.0

  Дүн

46,474.4

25,174.4

  НИЙТ

143,707.3

97,030.0

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

А. Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажил

1 Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засвар

2012

1,200.0

1,200.0

2 Гэр хорооллын болон Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар

2012

8,314.7

8,314.7

3 Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засварын ажил

2012

450.0

450.0

4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн арчлалтын ажил

2012

460.0

460.0

5 Авто замын тэмдэгийн ажил

2012

100.0

100.0

6 Авто замын тэмдэглэгээний ажил

2012

350.0

350.0

7 Авто замын тоноглолын ажил

2012

200.0

200.0

8 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засварын ажил

2012

120.0

120.0

9 Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд зориулалтын зогсоол гаргах

2012

100.0

100.0

10 Багануур дүүргийн авто замын засвар

2012

129.0

129.0

11 Багахангай дүүргийн авто замын засвар

2012

15.3

15.3

12 Налайх дүүргийн авто замын засвар

2012

135.0

135.0

13 Замын гэрэл дохионы засвар, арчлалтын ажил /ЗХУТөв/

2012

550.0

550.0

14 Автомашины зогсоол

2012

150.0

150.0

  Дүн

12,274.0

12,274.0

Б. Бусад

1 АХБ-ны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Хот байгуулалтын салбарын МОН-2301 төсөл”-ийн Улаанбаатар хотын авто замыг сайжруулах дэд төсөлд Монголын талаас гарах хөрөнгө

2012

11.0

11.0

2 Зам барилгын ажлын шинэ технологи, аргачлалын туршилт

2012

300.0

300.0

3 Улаанбаатар хотын гол гудамж замын болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого

2012

20.0

20.0

4 Хотын гол болон туслах гудамж замуудын техник ашиглалтын тевшин тогтоох, паспортжуулах /60 км/

2012

100.0

100.0

5 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого

2012

40.0

40.0

6 Магадлашгүй ажил

2012

500.0

500.0

  Дүн

971.0

971.0

  Замын сангийн дүн

13,245.0

13,245.0

  НИЙТ

156,952.3

110,275.0

Posted in + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж | Leave a Comment »

Улсын төсвөөс нийслэлийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлэх нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by ИТХ on June 12, 2012

д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг (сая төг)

2012 онд санхүүжих (сая төг)

1 Хорооллын доторх гадна, дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг өргөтгөн, шинэчлэх

2012

3,000.0

3,000.0

2 Газар доорх инженерийн шугам сүлжээг сувагчлалд оруулах

2012

2,000.0

2,000.0

3 Ус дулаан дамжуулах төвүүдийн шинэчлэлт /БНСУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих төслийн Улаанбаатар хотын гаргах хөрөнгө/

2012

700.0

700.0

4 УСУГ-ын засвар үйлчилгээний болон ус зөөврийн зориулалтын машин механизм

2012

1,000.0

1,000.0

5 Улаанбаатар хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах ажил

2012

500.0

500.0

6 Гачуурт эх үүсвэрийн 7.2 га газарт хамгаалалтын хашаа барих /ЛСА-ийн төслийн Улаанбаатар хотын гаргах хөрөнгө/

2012

165.0

165.0

7 Зайсангийн үерийн 6.06 км хамгаалалт /ХУД/

2012- 2013

3,615.8

1,800.0

8 3,4-р хорооллын үерийн хамгаалалтын 1 км суваг /БГД/

2012

163.0

163.0

9 Хангай зах орчмын үерийн хамгаалалтын 4.8 км барилга байгууламж /СХД 21 хороолол/

2012

988.9

988.9

10 Борооны ус зайлуулах шугамын ажил /БГД б-р хороо, 12-4,5, 46-р байрны гадна талбай/

2012

44.0

44.0

11 БГД-ын ЗДТГ-ын орчмын борооны ус зайлуулах шугмын ажил

2012

49.5

49.5

12 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засвар

2012

1,000.0

1,000.0

13 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гэрэлтүүлэг

2012

9,000.0

9,000.0

14 Цагаан даваанд төвлөрсөн хогийн цэг байгуулах /БЗД 24-р хороо/

2011

1,000.0

1,000.0

15 Яаралтай тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт /30 автомашин/

2012

2,100.0

2,100.0

16 Соёлын ордоны барилга 850 хүний суудалтай /БНД/

2012- 2013

6,700.0

2,000.0

17 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилга /БНД,БГД,НД/

2012

1,500.0

1,500.0

18 Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөө, Их тойруу, Бага тойруугийн зам дагуух нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгуудын фасад, өнгө үзэмж, орчны тохижилт

2012

3,000.0

3,000.0

19 Хүчит шонхор захаас Хувьсгалчдын гудамжны уулзвар хүртэлх 1.6 км авто замын барилгын ажил /ЧД 12-р хороо/

2011- 2012

1,861.3

1,300.0

20 Энгельсийн гудамжны 0.29 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт/Дунд голын гүүрээс Чингисийн өргөн чөлөөний Цагаан хаалга хүртэл/ /ХУД 3-р хороо/

2012

1,300.0

1,300.0

21 Нарны зам, Баянмонгол хорооллыг холбосон авто зам, автомашины нүхэн гарцын хамт /БЗД 26-р хороо/

2012

900.0

900.0

22 120 мянгатын уулзварын барилгын ажил /ХУД/

2012

1,000.0

1,000.0

23 Дэнжийн мянгын замын эцсээс цааш шинээр барих 1.2 км авто зам /ЧД, 12-р хороо/

2012

1,100.0

1,100.0

24 Улаанхуарангийн зам, Эскадрилын хөшөөнөөс Цэргийн их сургууль, Шар хадны зам хүртэлх 1.5 км авто замын шинэчлэлт /БЗД, 16-р хороо/

2012

2,200.0

2,200.0

25 Зайсангийн гудамжнаас Улаанбаатар сувилал, Чингисийн өргөн чөлөөний Цагаан хаалганы зүүн талын уулзвараас 115 -р сургууль хүртэлх замуудын шинэчлэлт 2.35 км. /ХУД 15-р хороо/

2012

1,645.0

1,645.0

26 Зайсангийн 1.7 км авто зам шинэчлэлт /ХУД 11-р хороо/

2012

1,250.0

1,250.0

27 Ажилчны гудамжны авто замын гадаргуун ус зайлуулах шугам барих /ХУД 3-р хороо/

2012

500.0

500.0

28 Зүүн салааны 3.6 км авто замыг шинэчилж, шинээр 1.2 км авто зам үргэлжлүүлэн барих /СХД 25-р хороо/

2012- 2013

3,840.0

1,545.0

29 Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш-Цайз зах хүртэлх 2.8 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт /БЗД 4, 5, 22-р хороо/

2012- 2013

5,700.0

3,000.0

30 Дамбадаржаагийн цагдаагийн постоос Дамбадаржаагийн эцэс хүртэлх 1.6 км авто замын шинэчлэлт /СБД 18-р хороо/

2012

1,099.6

1,099.6

31 Баруун Сэлбийн гудамжийг Төмөрчний гудамжтай холбох 0.24 км авто замыг шинээр барих /ЧД/

2012

700.0

700.0

32 Олимпийн гудамж, Гэндэнгийн уулзварыг шинэчилж 4 замын уулзвар болгож өргөтгөж, шинэчлэх 3000 м2 /СБД 1-р хороо/

2012

450.0

450.0

33 Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах /У Б/

2012- 2013

10,000.0

5,721.6

34 Гандангийн дэнжийн хорооллыг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох, цэвэр бохирын усны хангамжийг сайжруулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, газар чөлөөлөх, ажлыг эхлүүлэх

2012

2,000.0

2,000.0

35 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын гэрэлгүй айл ерхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийн уналттай айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/

2012- 2013

5,000.0

2,500.0

36 Баянголын амны “Баянгол” хорооллын 110 кВ-ын ЦДАШ 2.2 км, дэд станц. 110/35/10 кВ, 2×40 МВа /УБ/

2012- 2013

9,881.9

5,000.0

37 Яармагийн гүүр-Нисэх-Нисэхийн товчоо, Сонсголонгын уулзвараас Яармагийн товчоо хүртэл 13.7 км авто зам /Улаанбаатар/

2012- 2013

29,000.0

10,529.6

38 Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/

2012- 2014

30,489.7

2,000.0

39 Баруун нарангийн үерийн хамгаалалтын далан дээрх 18 у/м хос бетон гүүр

2012

1,080.0

1,080.0

40 Баянголын амны орон сууцны хорооллын дулааны хос шугам дээгүүр гарах замын хучилтын хүчитгэл /УБ/

2012

461.0

461.0

41 Дэнжийн 1000-ын үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн шинэчлэлт /Улаанбаатар/

2012

1,448.9

1,448.9

42 Бохир усны 38-р коллекторын угсралтын ажил /Улаанбаатар, СБД/

2012

1,015.0

1,015.0

43 Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /УБ, СХД/

2012

711.4

711.4

44 Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /УБ/

2012

5,500.0

5,500.0

45 Гэр хороололд 8 хүний 14 ширхэг халуун усны барилга барих /УБ, БГД, БЗД, ХУД, СХД, СБД, ЧД, НД/

2012- 2013

3,136.0

1,792.0

46 Нарангийн 11 км үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж /Улаанбаатар, СХД/

2012- 2014

16,262.3

3,252.3

47 Сэлбэ гол, Дунд голын 2.6 км үерийн далангийн засвар шинэчлэл /Улаанбаатар/

2012- 2013

3,531.7

1,531.7

48 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багтаамжийн автобусыг хийн түлшинд шилжүүлэх /400 автобус/

2012

3,400.0

3,400.0

49 Товчоодын байр /УБ/

2012

2,779.5

2,779.5

50 Цэвэр усны төв шугамын шинэчлэл /Багануур/

2012- 2013

1,577.9

577.0

51 “Сонгино” 220/110/35 кВ-ын 2×125 МВА дэд станц, 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ /УБ/

2012- 2013

19,500.3

10,000.0

52 “Их тойрог” 110 кВ-ын 97 км ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын 2×40 МВА дэд станц /УБ/

2012- 2013

22,700.0

8,700.0

НИЙТ ДҮН

229,547.7

118,000.0

Posted in + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж | Leave a Comment »

Худалдан авалт (тендер) №3

Posted by ИТХ on June 10, 2012

Бас нэг тендерийн мэдээлэл

Posted in Худалдан авалт (тендер)-ийн жагсаалт | Leave a Comment »

Худалдан авалт (тендер) №2

Posted by ИТХ on June 10, 2012

Posted in Худалдан авалт (тендер)-ийн жагсаалт | Leave a Comment »

Худалдан авалт (тендер) №1

Posted by ИТХ on June 7, 2012

Энд тодорхой худалдан авалтын ерөнхий мэдээлэл, танилцуулгыг оруулна.

Posted in Худалдан авалт (тендер)-ийн жагсаалт | Leave a Comment »

Мэдээллийн технологийн газар

Posted by ИТХ on May 31, 2012

2012 оны мэдээллийн технологийн газрын төсөв энд бичигдэнэ.

Posted in - Мэдээллийн технологийн газар | Leave a Comment »

Байгаль хамгаалах газрын төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Энд нийслэлийн байгаль хамгаалах газрын төсвийн ерөнхий мэдээлэл орно.

Posted in - Байгаль хамгаалах газар | Leave a Comment »

Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Энд барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын 2012 оны төсвийн мэдээлэл орно

Posted in - Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар | Leave a Comment »

Нийслэлийн архивын газрын төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Нийслэлийн архивын газрын 2012 оны төсөв энд бичигдэнэ.

Posted in - Архивын газар | Leave a Comment »

Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Posted in - Аялал жуулчлалын газар | Leave a Comment »

Нийслэлийн агаарын чанарын албаны 2012 оны төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Posted in - Агаарын чанарын алба | Leave a Comment »

Нийслэлийн автозамын газрын төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Нийслэлийн автозамын газрын 2012 оны төсөв 1 тэрбум 398 сая 739,6 мянган төгрөгөөр батлагджээ.

Posted in - Автозамын газар | Leave a Comment »

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

2012 онд нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны төсөв 509 сая 299,7 мянган төгрөг байна.

Posted in - Захирагчийн ажлын алба | Leave a Comment »

Нийслэлийн аудитын газар

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Нийслэлийн аудитын газрын 2012 оны төсөв 677 сая 906,2 төгрөг байна.

Posted in - Аудитын газар | Leave a Comment »

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2012 оны төсөв 3  тэрбум 716 сая 463,4 мянган төгрөг байна.

Posted in - Засаг даргын тамгын газар | Leave a Comment »

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсөв

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2012 оны төсөв 2 тэрбум 259 сая 516,8 мянган төгрөг байна.

Posted in - Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | Leave a Comment »

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын төсвийн мэдээлэл

Posted by ИТХ on May 31, 2012

Энд нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 2012 оны төсөв, төсвийн хуваарь болон төсвийн холбогдолтой бусад мэдээллийг оруулна.

Posted in + Төсвийн байгууллагууд ба төсвийн зардлын зүйл, - Эрүүл мэндийн газар | Leave a Comment »

Монгол улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийн 2-р хавсралтаар батлагдсан нийслэлд хэрэгжүүлэх барилга, байгууламж, хөтөлбөр, төслийн ажлууд (төсөл)

Posted by ИТХ on May 5, 2012

(сая төгрөгөөр)
Д/Д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Хянасан
1 Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах /УБ/ 2012­2013 10 000,0 5 721,6
Гандангийн дэнжийн хорооллыг төвлөрсөн
дулаан хангамжинд холбох, цэвэр бохирын
2 усны хангамжийг сайжруулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, газар чөлөөлөх, ажлыг эхлүүлэх 2012 2 000,0 2 000,0
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын гэрэлгүй
3 айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийн уналттай айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах / Улаанбаатар/ 2012­2013 5 000,0 2 500,0
4 Баянголын амны “Баянгол” хорооллын 110 кВ-ын ЦДАШ 2.2 км, дэд станц. 110/35/10 кВ, 2х40 МВа /УБ/ 2012­2013 9 881,9 5 000,0
5 Яармагийн гүүр-Нисэх-Нисэхийн товчоо, Сонсголонгын уулзвараас Яармагийн товчоо хүртэл 13.7 км авто зам / Улаанбаатар/ 2012­2013 29 000,0 10 529,6
6

Нисэхийн товчоо-Биокомбинат-Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5 км авто замын

2012­2014 30 489,7 2 000,0
өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар/
7 Баруун нарангийн үерийн хамгаалалтын далан дээрх 18 у/м хос бетон гүүр 2012 1 080,0 1 080,0
Баянголын амны орон сууцны хорооллын
8 дулааны хос шугам дээгүүр гарах замын хучилтын хүчитгэл /УБ/ 2012 461,0 461,0
9 Дэнжийн 1000-ын үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн шинэчлэлт/ Улаанбаатар/ 2012 1 448,9 1 448,9
10 Бохир усны 38-р коллекторын угсралтын ажил /Улаанбаатар, СБД/ 2012 1 015,0 1 015,0
11 Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөл, шинэчлэл /УБ, СХД/ 2012 711,4 711,4
Нийтийн зориулалттай орон сууцны
12 цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех/УБ/ 2012 5 500,0 5 500,0
13 Гэр хороололд 8 хүний 14 ширхэг халуун усны барилга барих /УБ, БГД, БЗД, ХУД, СХД, СБД, ЧД, НД/ 2012­2013 3 136,0 1 792,0
14

Нарангийн 11 км үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж /Улаанбаатар,СХД/

2012­2014 16 262,3 3 252,3
15

Сэлбэ гол, Дунд голын 2.6 км үерийн далангийн засвар шинэчлэл /Улаанбаатар/

2012­2013 3 531,7 1 531,7
16 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багтаамжийн автобусыг хийн түлшинд шилжүүлэх /400 автобус/

2012

3 400,0 3 400,0
17 Товчоодын байр /УБ/

2012

2 779,5 2 779,5
18 Цэвэр усны төв шугамын шинэчлэл / Багануур/

2012­2013

1 577,9 577,0
19 “Сонгино” 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВА дэд станц, 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ /УБ/

2012­2013

19 500,3 10 000,0
20 “Их тойрог” 110 кВ-ын 97 км ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын 2х40 МВА дэд станц /УБ/

2012­2013

22 700,0 8 700,0
НИЙТ ДҮН 169 475,6 70 000,0


Posted in + Нийслэлийн төсөв | Leave a Comment »

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ (төсөл)

Posted by ИТХ on May 5, 2012

(сая  төгрөг)
А. Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажил
1 Хотын гол болон туслах гудамж авто замуудын засвар 2012 1 200,0 1 200,0
2 Гэр хорооллын болон Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2012 8 314,7 8 314,7
3 Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засварын ажил 2012 450,0 450,0
4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн арчлалтын ажил 2012 460,0 460,0
5 Авто замын тэмдэгийн ажил 2012 100,0 100,0
6 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2012 350,0 350,0
7 Авто замын тоноглолын ажил 2012 200,0 200,0
8 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засварын ажил 2012 120,0 120,0
9 Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд зориулалтын зогсоол гаргах 2012 100,0 100,0
10 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2012 129,0 129,0
11 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2012 15,3 15,3
12 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2012 135,0 135,0
13 Замын гэрэл дохионы засвар, арчлалтын ажил /ЗХУТөв/ 2012 550,0 550,0
14 Автомашины зогсоол 2012 150,0 150,0
Дүн 12 274,0 12 274,0
Б. Бусад
1 АХБ-ны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Хот байгуулалтын салбарын М0Н-2301 төсөл”-ийн Улаанбаатар хотын авто замыг сайжруулах дэд төсөлд Монголын талаас гарах хөрөнгө 2012 11,0 11,0
2 Зам барилгын ажлын шинэ технологи, аргачлалын туршилт 2012 300,0 300,0
3 Улаанбаатар хотын гол гудамж замын болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого 2012 20,0 20,0
4 Хотын гол болон туслах гудамж замуудын техник ашиглалтын төвшин тогтоох, паспортжуулах /60 км/ 2012 100,0 100,0
5 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2012 40,0 40,0
6 Магадлашгүй ажил 2012 500,0 500,0
Дүн 971,0 971,0
Замын сангийн дүн 13 245,0 13 245,0
НИЙТ 156 952,3 110 275,0

Posted in + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, Төсвийн худалдан авалт (тендер)-ын төлөвлөгөө | Leave a Comment »

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт (төсөл)

Posted by ИТХ on May 5, 2012

                                                                                                                                                                        (сая төгрөг)

Д/Д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2012 оны төсөл
Агаарын бохирдлыг бууруулах, хот байгуулалт, дэд бүтцийн чиглэлээр
Шинээр баригдах, шинэчлэх авто зам,
1 инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах 2012 2 058,6 2 058,6
Нийслэлд шинээр баригдах орон сууцны
2 хорооллын айл өрхийн нүүлгэн шилжүүлэлт, газар чөлөөлөх зардал 2012 10 000,0 10 000,0
3 Хямд өртөгтэй орон сууцны барилга /СБД 7-р хороолол/ /98 айл *3ш/ 2012­2013 15 000,0 10 000,0
4 Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын системийн 14.7 км барилга байгууламж /БЗД 13,14,19,20-р хороо/ 2011­2012 8 457,0 4 487,7
5 Хөрсний болон саарал усыг эргүүлэн ашиглах /ахуйн үйлчилгээний төв, орон сууц, услалтын системд/ 2012 3 000,0 3 000,0
6 “Улаанбаатар хотыг хаягжуулах” төсөл 2011­2012 1 250,0 932,0
7 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх, паспортжуулах 2012 500,0 500,0
8 Гэр хороололд инженерийн шугам сүлжээ барих 2012 3 000,0 3 000,0
Нийслэл хотын алслагдсан хороодод
9 телевизийн гаралтыг сайжруулах тоон дахин дамжуулах станц байгуулах 2012 1 000,0 1 000,0
10 “Цахилгаан тээвэр” НӨҮГ-ын контор, үйлдвэрийн барилгуудын дээврийн засвар, будгийн камерийн засвар 2012 200,0 200,0
11 “Автобус-3” НӨҮГ-ын хашаан доторхи зам талбайн засвар, тохижилт 2012 294,0 294,0
12 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-ын контор, агуулахын барилга, машин техник, тоног төхөөрөмж 2012 258,0 258,0

Дүн

45 017,6 35 730,3
Хот тохижилтын чиглэлээр
1 Хот тохижилтын авто машины парк шинэчлэлт /163ш/ 2011­2012 14 670,0 7 335,0
Дүүргийн бүтээн байгуулалт, нийтийн
2 эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн талбай

2012

14 000,0 14 000,0
3 “Алсын дүүрэг-Жишиг дүүрэг” хөтөлбөр /БХД/

2012

500,0 500,0
4 Нийтийн бие засах газар /10ш/

2012

1 300,0 1 300,0
5 Хот тохижилтын газрын Автобаазын барилгын засвар

2011­2012

1 000,0 500,0
6 Золбин нохой, муурын сэг зэмийг устгах барилга, шатаах зуух суурилуулах

2012

500,0 500,0
Дүн 31 970,0 24 135,0
Төрийн үйлчилгээг сайжруулах
чиглэлээр
1 Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилга /СБД 7-р хороо/

2011­2012

5 938,0 2 098,0
2 Хан-Уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилга /ХУД/

2011­2012

5 046,8 3 046,8
3 Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолборын барилга /24ш/

2011­2012

8 790,5 6 375,5
4 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өгөгдлийн сангуудыг байрлуулах стандартын сервер байгуулах

2012

300,0 300,0
5 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын явуулын түргэвчилсэн лаборатори

2012

170,0 170,0
Дүн 20 245,3 11 990,3
Нийгмийн салбарт
1 Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2012

1 000,0 1 000,0
2 Жанжин клубын барилгыг шинээр барих /БЗД 12-р хороо/

2012

5 800,0 5 800,0
3 Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний барилгын дотор, гадна сантехникийн засвар

2012

276,6 276,6
Улаанбаатар чуулгын театрын тайз засал,
4 гэрэлтүүлэг, техник хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэг, бусад хэрэглэл

2012

410,0 410,0
5 Дүүргүүдийн усан спорт сургалтын төвийн барилга /СХД, БНД,БГД,ХУД, БЗД/

2011­2012

9 007,3 4 507,3
6 Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын хөл бөмбөгийн ордон /БЗД 4-р хороо/

2012­2013

26 500,0 10 000,0
7 Багш бүрт компьютер хөтөлбөр

2012

1 000,0 1 000,0
Нийслэлд шаардлагатай нарийн мэргэжлээр
8 боловсон хүчнийг өндөр хөгжилтэй орнуудад хотын захиалгаар богино, дунд хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сургах

2012

200,0 200,0
9 Төрийн албан хаагчид, ахмад настнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх

2012

1 000,0 1 000,0
10 Улаанбаатар хотын Агропарк байгуулах төсөл

2011­2012

960,5 660,5
/СХД/
11 Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн Залуучуудын мэргэжлийн сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж, тавилга 2012 200,0 200,0
12 Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” төвийн ордны гадна, дотно тохижилт, техник хэрэгсэл, тавилга 2012 120,0 120,0
Дүн 46 474,4 25 174,4
143 707,3 97 030,0


Posted in + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, Төсвийн худалдан авалт (тендер)-ын төлөвлөгөө | Leave a Comment »

Улсын төсвөөс нийслэлийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлэх нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт (төсөл)

Posted by ИТХ on May 5, 2012

(сая төгрөг)
д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2012 оны төсөл
1 Хорооллын доторх гадна, дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг өргөтгөн, шинэчлэх 2012 3 000,0 3 000,0
2 Газар доорх инженерийн шугам сүлжээг сувагчлалд оруулах 2012 2 000,0 2 000,0
3 Ус дулаан дамжуулах төвүүдийн шинэчлэлт /БНСУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих төслийн Улаанбаатар хотын гаргах хөрөнгө/ 2012 700,0 700,0
4 УСУГ-ын засвар үйлчилгээний болон ус зөөврийн зориулалтын машин механизм 2012 1 000,0 1 000,0
5 Улаанбаатар хотын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах ажил 2012 500,0 500,0
6 Гачуурт эх үүсвэрийн 7.2 га газарт хамгаалалтын хашаа барих /JICA-ийн төслийн Улаанбаатар хотын гаргах хөрөнгө/ 2012 165,0 165,0
7 Зайсангийн үерийн 6.06 км хамгаалалт /ХУД/ 2012­2013 3 615,8 1 800,0
8 3,4-р хорооллын үерийн хамгаалалтын 1 км суваг/БГД/ 2012 163,0 163,0
9 Хангай зах орчмын үерийн хамгаалалтын 4.8 км барилга байгууламж /СХД 21 хороолол/ 2012 988,9 988,9
10 Борооны ус зайлуулах шугамын ажил /БГД 6-р хороо, 12-4,5, 46-р байрны гадна талбай/ 2012 44,0 44,0
11 БГД-ын ЗДТГ-ын орчмын борооны ус зайлуулах шугамын ажил 2012 49,5 49,5
12 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засвар 2012 1 000,0 1 000,0
13 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гэрэлтүүлэг 2012 9 000,0 9 000,0
14 Цагаан даваанд төвлөрсөн хогийн цэг байгуулах /БЗД 24-р хороо/ 2011 1 000,0 1 000,0
15 Яаралтай тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт /30 автомашин/ 2012 2 100,0 2 100,0
16 Соёлын ордны барилга 850 хүний суудалтай /БНД/ 2012­2013 6 700,0 2 000,0
17 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилга /БНД,БГД,НД/ 2012 1 500,0 1 500,0

Posted in + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, Төсвийн худалдан авалт (тендер)-ын төлөвлөгөө | Leave a Comment »

Нийслэл, дүүргийн төсөвт байгууллагуудын 2012 оны төсөв (төсөл)

Posted by ИТХ on May 5, 2012

(сая төгрөг)

Нийт дүн

329 862 342,1

Улаанбаатар хот

295 974 143,1

УБ . Нийслэлийн Иргэдийн Хурал

2 259 516,8

УБ . Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

3 716 463,4

УБ . Нийслэлийн Аудитын газар

677 906,2

УБ . Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба

509 299,7

УБ . Замын цагдаагийн газар

90 000,0

УБ . Хөдөө аж ахуйн газар

253 863,3

УБ . Мэдээлэл технологийн газар

319 403,2

УБ . Туул сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх

6 036 800,0

УБ . Биеийн тамирийн зардал

148 739,8

УБ . Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн цэцэрлэгжилт, арчилганы зардал

3 649 222,0

  Азийн том хотуудын симпозиум

125 835,0

УБ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

120 966,0

УБ . Улаанбаатар бүсийн зөвлөл

25 401,8

УБ . Зам хөдөлгөөний удирдлагын төв

416 125,9

УБ . Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв

682 019,4

УБ . Хүүхдийн урлан бүтээх төв

585 736,5

УБ . Нийслэлийн өрхийн эмнэлгүүдэд олгох нэмэлт санхүүжилт

4 200 000,0

УБ . УБ хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах 3 төслийн нэгж

940 000,0

УБ . УБ цэвэр агаар төслийн нэгж

1 000 000,0

УБ . Туул голын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах, мужийг нөхөн сэргээх

350 000,0

УБ . Газар чөлөөлөх зардал

2 600 000,0

УБ . Хот тохижуулах зардал

6 443 126,0

УБ . Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрийн үнийн зөрүү

351 792,0

УБ . Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл

348 350,9

УБ . Соёлын төв өргөө

1 026 121,0

УБ . Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн алба

505 000,0

УБ . Улаанбаатар телевиз

40 000,0

УБ . Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

279 618,0

УБ . Хотын тээврийн татварын тасаг

109 695,5

УБ . Хөдөлмөрийн газар

201 427,7

УБ . Байгаль хамгаалах газар

627 385,3

УБ . Нийтлэг үйлчилгээний газар

1 845 966,9

УБ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө

4 497 000,0

УБ . Улаанбаатар радио

25 000,0

УБ . Газар нөхөн сэргээх, байгаль орчныг хамгаалах

868 100,0

УБ . Ахмадын хороо

52 102,8

УБ . Улаанбаатар сонины газар

30 000,0

УБ . Халаалтын зуухны үнийн зөрүү

296 712,6

УБ . Авто замын газар

1 398 739,6

УБ . Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

771 612,1

УБ . Нийслэлйин Авто бааз

524 969,0

УБ . НАА Төслийн Монголын талын зардал

32 600,0

УБ . Ахмадын сан

10 000,0

УБ . Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

1 000 000,0

УБ . Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар

630 582,4

УБ . Өмчийн харилцааны газар

555 620,3

УБ . Орон нутгийн Хурлын Сонгуулийн зардал

3 501 590,6

УБ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт

215 030 000,0

УБ . Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв

220 965,1

УБ . Нийслэлийн Тагнуулын газар

70 000,0

Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал

100 000,0

УБ . Махны үнийн зөрүү

7 800 000,0

УБ . Нийслэлийн замын сан

13 245 000,0

УБ . Улаанбаатар чуулга

533 540,4

УБ . Нийтийн тээврийн газар

1 601 507,5

УБ . Аялал жуулчлалын газар

149 123,6

УБ . Архивийн газар

243 249,5

УБ . Агаарын чанарын алба

342 379,8

УБ . Монголын Хүүхдийн ордон

783 983,2

Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын спорт сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зардал

215 000,0

“УБ таймс” НӨҮГ – ын хэвлэх үйлдвэрийн өр барагдуулах

958 982,3

Read the rest of this entry »

Posted in + Төсвийн байгууллагууд ба төсвийн зардлын зүйл | Leave a Comment »

Улаанбаатар хотын 2012 оны төсөв (төсөл)

Posted by ИТХ on May 4, 2012

Posted in + Нийслэлийн төсөв | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.